Shërbim Zyre, Kontabilitet dhe llogaritje e pagave
Logo; Firmenlogo; MM; MM Büromanagement;
     DE           AL
Go to content
Kontakt

MM Büromanagement
Fasanenstr. 46
74199 Untergruppenbach

07131 1330732 - 100
07131 1330732 - 101
01525 3893980
info@büromanagement.de
Tel:
Fax:
Mobil:
E-Mail:
www.mm-büromanagement.de

Çmime

Pagat e punonjësve

Çmimet
(Njëherëshëm) Regjistrimi i Firmës25,- €
(Njëherëshëm) Regjistrimi për çdo punëtor
25,- €
(Mujor) Çmimi për çdo punëtor
25,- €
Kosto të dukshme
Të gjitha Shërbimet e Llogaritjes së Pagave janë të përfshira në Çmim.
Pa kosto të tjera.
Regjistrim i të dhënave themelore

Lajmërim dhe çlajmërim të punëtorëve

Raportimi i kontributeve tek Sigurimet Shëndetësore

Fatura Mujore e Pagave

Kërkesa për Rimbursim

Lajmërim të menjëhershëm

Komunikim me Autoritetet/Zyrtarët shtetërorë

Dërgimi i vlerësimit të Pagave nëpërmjet një skedari PDF të kodifikuar

Fletëpagesat

Çertifikatë e të ardhurave

Pagesë e veçantë


Në fushën e Llogarive të Pagave kemi të bëjmë me të dhëna shumë të  ndjeshme. Mund të jeni të sigurtë 100% se ne e
marrim seriozisht  mbrojtjen e të dhënave dhe i trajtojmë ato profesionalisht. Të dhënat Tuaja personale dhe/ose të
Kompanisë Tuaj janë të sigurta në duart tona dhe nuk  do të jepen në asnjë rrethanë tek palë tjera të paautorizuara.
Shërbime Zyre, Kontabilitet, Llogaritje
Hapësirat e Shërbimeve të Zyrës, Kontabilitetitit dhe të Llogarive do të fakturohen individualisht, pasi secili Biznes ka nevoja të ndryshme dhe nevojiten shërbime në sasi të ndryshme. Do t'ju ofrojmë një ofertë të përshtatshme për Ju sapo të njohim nevojat
Tuaja dhe të përcaktojmë së bashku me Ju shërbimet e nevojshme për to.
Ne gjithashtu mund t'iu ofrojmë raporte të rregullta dhe instrumente kontrolluese nëse dëshironi.

Na kontaktoni përmes Formularit të Kontaktit ose të Dhënave të Kontaktit në vijim të Impresum-it.
07131 1330732 - 100
07131 1330732 - 101
01525 3893980
info@mm-bueromanagement.de
Tel:
Fax:
Mobil:
E-Mail
Kontakt

MM Büromanagement
Fasanenstr. 46
74199 Untergruppenbach
www.mm-bueromanagement.de
Back to content